WCCS projecten

Met concrete projecten werken we stapsgewijs aan het realiseren van een World Class Composites Solutions- omgeving in Noord-Nederland. De projecten binnen het WCCS-programma hangen met elkaar samen en versterken elkaar. Ze zijn onderverdeeld in twee programmalijnen:

  1. Onderzoek naar innovatieve toepassingen en technieken voor de productie van lichtgewicht materialen en de ontwikkeling hiervan.
  2. Slimme en geavanceerde productieprocessen om grotere volumes van composietverwerking te kunnen waarborgen.

Resultaten van de projecten

Met de projecten creëren we duurzame verbanden tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen en het vasthouden hoger opgeleiden in de regio. De winst voor bedrijven bestaat uit groei van marktaandeel, omzet, werkgelegenheid, uitbreiding van bestaande business-lijnen en het aanboren nieuwe markten.

Deelnemende kennisinstellingen profiteren van stage- opleidings- en afstudeerplekken en versterken hun kennisbasis.

Thema

Innovatie in lassen van grote lengtes

Deelprojectleider:

Projectpartners:

Het lassen van grote lengtes composiet was al een aantal jaar een onderwerp binnen Fokker, maar het WCCS-project bood uiteindelijk de kans om flinke voortgang te boeken. De afgelopen periode zijn... Read more

Het inductielasproces van composieten borgen

Deelprojectleider:

Projectpartners:

In dit werkpakket wordt er in samenwerking met TU Delft een manier gezocht om de magneetveldsterkte bij inductielassen accuraat te meten. Dit moet ervoor zorgen dat de foutmarge in het lasproces... Read more

Een volledig voorspelbaar en meetbaar inductielasproces

Deelprojectleider:

Projectpartners:

Producten en materialen bestemd voor de luchtvaart moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen. De wens en de plannen voor een systeem dat productontwerpen vooraf kan toetsen, is er bij Fokker Aerostructures al... Read more

Thermoplast beleggen met innovatieve verwarmingstechniek

Deelprojectleider:

Projectpartners:

In het kader van dit werkpakket is er inmiddels een werkende machine ontwikkeld, waarmee de doelen grotendeels zijn behaald. Met een vernieuwende ultrasone verwarmingstechniek belegt het apparaat op hoge snelheid thermoplast... Read more

Van productmeting naar procesmeting: voorspellen van productkwaliteit

Deelprojectleider:

Projectpartners:

Sinds augustus 2015 is er in dit werkpakket een flinke slag gemaakt. Met een Failure Mode Effect Analysis (FMEA) wordt doorlopend in kaart gebracht wat de knelpunten zijn in het productieproces... Read more

Chatter in verspaningsproces meten en optimaliseren

Deelprojectleider:

Projectpartners:

Er worden steeds hogere snelheden in het verspaningsproces gehaald en complexer materiaal gebruikt. Dit levert chatter (trillingen) op tijdens het productieproces in snijgereedschap en het product. Dit leidt weer tot materiaalbeschadiging.... Read more

Digitalisering van het proces bij Fokker Aerostructures

Deelprojectleider:

Projectpartners:

Vanwege de strenge kwaliteitseisen is het in de relatief conservatieve luchtvaartindustrie niet vanzelfsprekend dat alle productieprocessen digitaal worden aangestuurd. Fokker Aerostructures maakt momenteel een flinke slag op het gebied van digitalisering,... Read more

Nieuws

Kernteam

Kernteam

18 januari 2021

Het kernteam draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de strategische koers van het platform. Dit...

Read more

News

Kernteam

Kernteam

18 januari 2021

Het kernteam draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de strategische koers van het platform. Dit...

Read more