Werkpakket 10: van product- naar procesmeting: voorspellen productkwaliteit

Projectleader: Fokker

Projectpartners: Stenden PRE

Met dit werkpakket wordt een innovatieve methode ontwikkeld om procesbewaking van productie in de klein serie fabricage mogelijk te maken, om zo tot een voorspelbare productkwaliteit te komen. Daarbij wordt gestart met het inzichtelijk maken van de proceskarakteristieken van een complex geautomatiseerd bewerkingscentrum.

Voorspelbare productiekwaliteit

Het unieke aan deze methode is dat ook onderzocht wordt hoe de procescontrole op menselijke handelingen vastgelegd kan worden. Gezien de vele (noodzakelijke) menselijke handelingen in de vliegtuigbouw, is het cruciaal om dit in kaart te brengen. Zodra het mogelijk wordt te sturen op menselijke factoren kan ook een voorspelbare productkwaliteit worden gegarandeerd. Uiteindelijk leidt de voorspelbare productkwaliteit tot lagere kosten en (meer) betrouwbaar leveren. Deze innovatie is dan ook essentieel om het vereiste hoge kwaliteitsniveau te halen.

Statusupdate