Werkpakket 3: modelvorming voor versnelling kwalificatieproces

Projectleader: Fokker

Projectpartners: S&T, TU Delft

Dit project onderzoekt de mogelijkheden om de proceskwalificatie voor nieuwe producten te versnellen. Ieder bedrijf moet bij marktintroductie van een nieuw product aantonen dat het productieproces op betrouwbare wijze een goed product oplevert. Dit geldt ook voor elk Fokker-product dat gebaseerd is op inductielastechnologie.

Marktintroductie versnellen

Het kwalificatieproces is zeer tijdrovend, met risico op vertraging, technische aanpassingen en uiteindelijk hogere kosten voor de klant. Klanten kiezen daarom vaak voor bekende producten en niet voor nieuwe ThermoPlast-componenten, terwijl ze er wel geïnteresseerd in zijn. Inzet: versnellen van de ‘time-to-market’ voor nieuwe producten van 3 maanden naar 3 weken.

Statusupdate