Werkpakket 4: sensor en methode voor meten van magneetveldsterkte

Projectleader: Fokker

Projectpartners: Hanzehogeschool Groningen, S&T, TU Delft

Het doel van dit werkpakket is het ontwikkelen van een instrumentele methode voor het meten van magneetveldsterkte. Voor het selecteren van inductie-lasapparatuur en het controleren van de werking hiervan, moet heel secuur gemeten kunnen worden wat de apparatuur levert aan vermogen.

Nieuwe meetmethode magneetveldsterkte

De huidige werkwijze voor meting van de prestaties is tijdrovend en kostbaar. Het frequentiegebied en de grootte van de opnemers maakt het onmogelijk bestaande apparatuur bij Fokker toe te passen. Met de nieuwe methode wordt het mogelijk direct vast te stellen dat de lasapparatuur het beoogde magneetveld genereert. Hierdoor kunnen verschillende apparaten met elkaar worden vergeleken en de slijtage van apparatuur wordt beter gemonitord; dit leidt tot een efficiëntere onderhoudsplanning.

 

 

Statusupdate