Werkpakket 8: optimale inrichting nieuwe bewerkingseenheden

Projectleader: Fokker

Projectpartners: S&T, TNO

Hogesnelheidsverspanen is een nieuwe ontwikkeling die grote kansen biedt om verspaningsprocessen in het algemeen efficiënter te maken. Het ontbreken van inzicht in proceskarakteristieken leidt echter tot instabiele productieprocessen en dus grote verliesposten.

Verspaningsprocessen van hogere kwaliteit en efficiëntie

Met dit werkpakket wordt gewerkt aan een innovatieve oplossing. Het project levert een predictief systeem op dat de parameters vooraf instelt om ervoor te zorgen dat het proces goed verloopt. Zo worden kwalitatief goede producten geproduceerd op een veel efficiëntere manier dan met de bestaande techniek. Nevendoel is dat het MKB een werkbare oplossing in handen krijgen dit bij (inter-)nationale partijen weggezet kan worden.

Statusupdate