Adriaan Beukers, emeritus hoogleraar TU Delft

Adriaan Beukers werkte 25 jaar aan de TU Delft. Daarvoor was hij werkzaam bij Fokker AeroStructures en hij maakte de transitie mee van metaal naar composiet. Zijn interesse in het onderwerp is nog altijd onverminderd. Dat is één van de redenen waarom zich als ambassadeur inzet voor het WCCS project.

Studentenkennis implementeren

‘Ik ben al 40 jaar nieuwsgierig en ik wil mensen blijven prikkelen hetzelfde te doen. Vroeger vond ik het altijd verschrikkelijk als er iemand met 25 jaar ervaring deed alsof er niks meer te leren viel (Adrianus gaat doen wat al gedaan is!). Mijn ervaring is dat hetgeen je in het verleden met succes hebt gedaan, niet leidend is voor innovaties voor de toekomst. Daarom juich ik het toe als een bedrijf als Fokker de kennis en leergierigheid van studenten benut; het is redelijk uniek dat een bedrijf technologieën direct uit een universiteit weet te implementeren, zoals innovaties als thermoplastische composieten en gewikkelde lanceerbuizen. Je ziet nog (te) vaak dat studenten noodgedwongen een start-up beginnen om hun ideeën in de praktijk te brengen, een lang traject van 10 tot 15 jaar.’

‘Kennis en ontwikkelingen vanuit universiteiten en hogescholen moet dus meer en vaker worden verplaatst naar het werkveld, waarbij studenten gefaciliteerd en gestimuleerd worden om hun kennis mee- en over te brengen. Dit is een veel korter traject met een implementatietijd van circa 5 jaar.’

Open innovatie

‘De kennis van studenten kun je dus sneller benutten met deze vorm van open innovatie. Fokker brengt dit model via WCCS naar het noorden, om zo de regionale kennis een impuls te geven. Dit is een krachtige manier om het onderwijs met de markt te verbinden. Je kunt niet op een eiland blijven zitten als bedrijf. Echt open-minded zijn vinden bedrijven soms spannend, maar het is ook noodzakelijk om vooruit te blijven bewegen.’

‘Je wilt natuurlijk niet stil blijven staan. Vijf jaar geleden werkte ik bijvoorbeeld al aan een ultralicht uitlaatsysteem voor helikopters. Het kon een enorme gewichts- en dus brandstofwinst opleveren. Toch ligt dit idee nog steeds op de plank, omdat de oplossing niet een materiaalvervanging is, maar een structureel concept. Ik wees een oud-studente van mij hierop. Ze is werkzaam bij Fokker en heeft met frequent contact met de helikopter-bouwer in kwestie. Hopelijk kan zij het project (bijv. als EC2025) weer van de grond krijgen. Ik zie het als onderdeel van mijn ambassadeursfunctie om dit soort projecten nieuw leven in te blazen, om zo het momentum te behouden.’

Het Nederlandse kennisniveau

‘Het is mooi om te zien hoe mijn oud-studenten een blijvende bijdrage leveren aan de sector. Zo is bijvoorbeeld de ontwikkeling van thermoplastische composietconstructies door één van de studenten van mijn voorganger getrokken. Daar ben ik trots op. De ontwikkeling van een composiet raket lanceerbuis is een ander project waarbij een oud-student is betrokken. Deze worden momenteel bij Fokker GKN Atlanta (USA) geproduceerd.‘

‘De kennis en wil om te innoveren is dus aanwezig in Nederland en in het noorden. En vergeet niet: Emmen en omgeving is het vezelcentrum van Nederland en daarmee een belangrijke schakel in de productie van composietmateriaal!’

Stappen zetten naar een composieten-industrie

‘Om onze innovatiedrang te faciliteren moeten we met de techniek-sector als collectief stappen blijven zetten. We hebben meer bedrijven nodig in Nederland die onderdelen maken. Van oudsher kent het noorden een industrie gericht op agricultuur, voedsel en civiele toepassingen; dit is het moment om de overstap te maken een maakindustrie voor lichtgewicht constructies (te land, ter zee en in de lucht). Bijvoorbeeld door oude ontwikkelaars van productiestraten een nieuw leven te geven in de composieten-industrie.’

‘De vraag naar lichtgewicht composietconstructies neemt in de toekomst alleen maar toe, want gewichtsreductie is in allerlei producten en toepassingen momenteel hét thema. Ter illustratie: bedrijven als KeyKeg (Den Helder) en DTC (Almere) laten jaarlijks een groei van meer dan 50% zien. Het huidige probleem is dat de incubatietijd van een dergelijke onderneming zo’n 15 jaar is. Met de focus op een maakindustrie en een hoger niveau van opleiden, kort je deze periode in.’

Best-practices

‘Er zijn veel voorbeelden te noemen van Nederlandse koplopers in composieten. Zo begeeft Fibercore (Rotterdam) zich op de internationale markt met bruggen en brugdekken. Ook Polem (lemmer) is internationaal een begrip met composiet silo’s en Fishflow Innovations bouwt onder andere mee aan een drijvende brug tussen twee Indonesische eilanden, met een nieuwe hydro-centrale op basis van onderwaterturbines.‘

‘Ook de overheid draagt in de vorm van Rijkswaterstaat een steentje bij; ze spelen een actieve rol in innovatie, door bruggen van composiet te implementeren, gekozen op basis van life-time kosten.’

‘Naast dit soort initiatieven is het belangrijk om juist de stap vóór de eindproductie extra aandacht te geven; de machines die de producten maken. Een goed voorbeeld hiervan is het bedrijf Autonational in IJlst. Machineonderdelen voor de tabaksproductie hebben plaatsgemaakt voor lantaarnpaal- en brandstofleidingmachines en de succesvolle vloeistofcontainers van TankWell/CPT. Het is een gat in de markt waar we in moeten duiken.’

‘Er is dus al genoeg beweging in de sector en WCCS nodigt nog meer partijen uit zich bij deze ontwikkeling aan te sluiten. Mijn advies aan het MKB hierbij is: ga niet zelf producten maken, maar beteken iets voor de hele keten. Tenzij je echt een geweldig idee hebt natuurlijk!’

Terug naar ambassadeurs

Nieuws

Kernteam

Kernteam

18 januari 2021

Het kernteam draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de strategische koers van het platform. Dit...

Read more

News

Kernteam

Kernteam

18 januari 2021

Het kernteam draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de strategische koers van het platform. Dit...

Read more